W pamięci mej obraz Wasz – wernisaż i wystawa w BP26 na Gdańskiej Żabiance