Selfie Project – zgłoszenie / submission

Selfie Project - o co chodzi

Postanowiłem sprawdzić jaki dystans względem postrzegania siebie mają obecnie ludzie oraz zarejestrować zachodzące dzięki nowoczesnym technologiom zmiany następujące w idei i estetyce autoportretu fotograficznego, znanego jako ‘selfie’. 

Projekt skierowany jest do kobiet. Wasza samoocena, pewność siebie i samopostrzeganie jest tłem dla tego i wielu moich wcześniejszych projektów. Do stworzenia każdej z trzech prac planowanego zestawu potrzebne są po 72 fotografie, składane później w jedną dużą fotokompozycję.

Część #1: zacznijmy od siebie – seria autoportretów, w większości przetworzonych przez nowoczesne aplikacje komunikacyjne zrealizowana została w latach 2015-2016. 

Część #2: serio lub dla zabawy – wymaga udziału osób trzecich, które zechcą przesłać swój zwykły lub zabawny autoportret / selfie jako jedno z 72 zdjęć potrzebnych do zmontowania drugiej pracy zestawu.

Część #3: prywatnie – zestaw, do którego będą potrzebne zdjęcia które wymagać będą odrobinki odwagi lub szaleństwa ;). Praca wymaga zdjęć tzw sexy-selfie – mogą zawierać całą postać lub jej fragment oraz dowolny stopień negliżu. Zdjęcia mogą być anonimowe.

So what is Selfie Project?

At some point I came to think that it would be interesting to see just how do people approach their own images and decided to do just that. I believe that by doing that, it is possible to capture the ongoing shift in both the idea and the aesthetics of a self-portrait, both of which are caused largely by modern technology.

The project is aimed at women. Your self-esteem, confidence and self-perception are the very core of not only this, but many of my previous projects. I plan on creating a set of three pieces, each made up of 72 photographs. Once completed, the set will be arranged into one composition.

Part no. 1: starting with myself. A series of self-portraits, most of them made with the help of apps that are primarily used for communication. The majority of those photos were taken from 2015 to 2016.

Part no. 2: seriously or not. A series of self-portraits, either funny or not, sent by volunteers. As mentioned before, there needs to be 72 of the photos.

Part no. 3: in private. A set of photos for which you will need either some courage or craziness as it consists of what you might call ‘sexy-selfies’ – basically partly or fully nude self-portrait, either of the whole body or a part of it. The photos may be anonymous.

Część / Part #1

Zakończona / finished
(2015)

selfiesh-project01b_digital-promo

Część / Part #2 (2018- )

Przesłano / Submitted: 38
(18.09.2020)

selfiepromo2020p2-38

Część / Part #3 (2018- )

Przesłano / Submitted: 27
(18.09.2020)

selfiepromo2020p3-26

Zasady

 • Przesyłamy zdjęcia pionowe, wykonane samodzielnie
 • Zdjęcie powinno przedstawiać jedną osobę
 • Zdjęcie nie może zawierać reklam, nazw firm i instytucji oraz tekstów.
 • Podczas montażu fotokompozycji, wybrane zdjęcia mogą zostać skadrowane by dopasować ich proporcje do potrzeb.
 • Prace będą prezentowane wyłącznie w formie fotokompozycji – tzn żadne z przesłanych zdjęć nie będzie w żaden sposób używane ani udostępniane indywidualnie.
 • Projekt może być prezentowany w formie drukowanej lub elektronicznej jako element portfolio autorskiego oraz prezentowany na wystawach zbiorowych i indywidualnych autora.
 • Wszelkie nieużyte zdjęcia i zgłoszenia zostaną usunięte.

The Rules

 • The photos need to be vertical and self-made (obviously)
 • There should be only one person in a photo
 • The photo cannot contain ads, names of companies, institutions etc., or any kind of text
 • Any photo sent in may be slightly cropped to suit the final composition
 • The photos will only be available in the aforementioned composition. No photo will be used for any different purpose as an individual photograph
 • The final composition may be presented on any exhibit in which the author would participate in the future, either printed out or in digital form
 • Every photo that will not be used and the according submission will be permanently removed

Zgłoszenie / submission

 • Accepted file types: jpg, jpeg, png.
 • Accepted file types: jpg, jpeg, png.