Selfie Project

Projekt w realizacji (2015-2016 + 2018).
Postanowiłem sprawdzić jaki dystans względem postrzegania siebie mają obecnie ludzie oraz zarejestrować zmianę w idei i estetyce autoportretu fotograficznego.

Pierwszy etap to realizacja serii autoportretów przetworzonych przez nowoczesne aplikacje komunikacyjne zrealizowany został w latach 2015-2016. Do stworzenia każdej pracy w realizowanym zestawie potrzebne są 72 niezależne fotografie składane później w jedną dużą fotokompozycję.

Realizacja etapu drugiego wymagać będzie udziału osób trzecich i zostanie wykonana w roku 2018. Dzięki ogłoszeniom w mediach społecznościowych mam nadzieję w krótkim czasie otrzymać odpowiednią ilość zdjęć, by zmontować kolejną pracę.