Duografie

Coś jest a potem znika. Czegoś nie ma, a się pojawia. Ktoś przyjdzie lub pójdzie.
Czasem coś ma na nas wpływ ale nie pozostawi po sobie śladu, a czasem zmieni nas zupełnie.
Banały?
Raczej samo życie.

Duografie to idea zbierania obrazów charakterystycznych dla dwoistości natury, życia i istnienia. U podstaw operuje zawsze formą pionowego dyptyku będącego próbą rejestracji dwóch różnych stanów jednego obiektu.

PS
Fragmenty zestawu duografii zrealizowanych w latach 2012-2013 mały prezentację w Galerii Ankara w Gdańsku, w lutym 2014.