Digilomografie

Digilomografie to ogólna estetyka obrazów tworzonych jak najprostszymi aparatami cyfrowymi, o słabej optyce i parametrach. W digilomografiach nie stosuje się obróbki cyfrowej polegającej na poprawie obrazu a jedynie dopasowuje się go do potrzeb ewentualnego wydruku ub stosuje proste zabiegi typu dodanie kontrastu lub konwersja do obrazu monochromatycznego.

PS
Pomysł powstał przypadkowo, przy odkryciu odpowiedniego narzędzia do jego realizacji: jest to archaiczny (końcówka lat 90tych), ultrakompaktowy aparat cyfrowy z plastikową soczewką.

Nieduży zestaw Digilomigrafii miał ekspozycję w Bibliotece Miejskiej na gdańskiej Żabiance w lutym 2013r.