Projekty

Oprócz zdjęć codziennych, często przypadkowych lub wręcz eksperymentalnych, prawdziwą podstawą mojej działalności fotograficznej są projekty. Najczęściej są to dość rozbudowane cykle fotograficzne, których realizacja zajmować może wiele lat. Bardzo często nie są w ogóle ujawniane do momentu ich premiery – zwykle w postaci wystawy fotograficznej.

Oczywiście realizuję zadania pojedyncze lub tematy, które można zamknąć w jednej czy kilku sesjach, ale projekty… to jest ‚to coś’ :)