XVI Biennale Plakatu Fotograficznego

Mój plakat został zakwalifikowany na wystawę pokonkursową XVI Biennale Plakatu Fotograficznego organizowanego przez Płockie Towarzystwo Fotograficzne – fajnie :)

Otwarcie wystawy 3 grudnia 2011 w Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki w Płocku.