Nieoczekiwana inspiracja

Czasem, pomimo szczerych chęci z każdej strony, nie udaje się zrealizować założonego foto planu w terminie. Kiedyś jednak przychodzi ten dzień i zrealizowany materiał niespodziewanie inspiruje do dalszych działań i przetwarzania obrazu w nowe, wcześniej nie planowane realizacje.

Tak było tym razem. Fotospotkanie w konkretnym celu projektowym odbyło się ponad pół roku później niż wstępnie zakładaliśmy, ale zaowocowało kapitalnym materiałem. W ten sposób oprócz uczestnictwa kolejnej osoby w projekcie Szukając Wenus, powstała praca ‘Niebieska’ inspirowana działalnością i postacią modelki oraz kilka innych fotokompozycji.

Słowem – czasem warto poczekać, pamiętajcie ;)